نني و موشه

 

  کپی رایت : ننی و موشه
 

 

Monday, February 13, 2006

تعداد عشاق روي زمين يكي بيشتر نيست

توي اين دنيا برعكس گفته ها توش جند تا چيز زياد پيدا ميشه...
  1. يكيش پوله
  2. دوميش رازه

شاهدشم اين كه مردم واسه تفريحشون دور زمين مي چرخند. تادلت بخواد رمزو راز تو دل و من و شماست و خوب يا بدش به كنار اما ...

اما در باره عشق كه تركيبي از پول و رازه ...

تعداد عشاق رو ميشه از فرمول زير پيدا كرد

زوجهاي جهان ! + آدمهاي روي زمين × خداهاي تو آسمون = ١

خوب عشق همون يكي شدنه با چي؟ با هرچي! چون همه چي يه جا به هم مي رسن.ولي اون يه چيز اونقدر بزرگه كه نه

ميشه اسمشو گذاشت عشق زميني و نه اونقدر رويايي كه بشه بهش عشق آسموني گفت. فكر ميكنم اگه بيشتر بهش فكر كني به اين مي رسي كه عشق يه جايي يه كه هم دوره و هم خيلي نزديك كه همه چي رو تو خودش هضم ميكنه. يه جايي كه من با تو يكي ميشيم و تو با اون ...

خوب روز ولنتاين رو هم ساختن تا عاشقا بهم تبريك بگن و لي اگه عشق فقط يكي باشه بايد بكي تبريك گفت ؟ خوب اينهمه گفتم تا بگم پيشنهاد مي كنم به هر كي رسيدي اين روز رو تبريك بگو و بگو چون دوست دارم دوستي همه جارو بگيره روزت مبارك باشه...

نني روزتو هم مبارك. اميدوارم هميشه عاشق باشي و با عشق زندگي كني ...دوست داشته باشيو دوستت داشته باشن و از همه مهمتر اينكه شاد باشي و شادي رو باخودت به دوستات هديه كني ...

موشه