نني و موشه

 

  کپی رایت : ننی و موشه
 

 

Sunday, January 06, 2008

اتاق موشه نونوار شدبه اتاق موشه یه سر بزنین . دیوارشو رنگ کردم و بعد یه سال دوری یه خونه تکونی ...
یه قصه از فشار چند شب پیشم براتون قلم خنده زدم، خواستم فقط از شما که هنوز مارو فراموس نکردی تشکری کرده باشم با این که خودم میزبون خوبی نیستم.

من اتاقمو دوست دارم. هرچند کم می آم طرفش اما امروز بیشتر از همیشه دوسش دارم.

موشه